Časté dotazy

Pokud nenaleznete odpověď na téma které hledáte, prosím napište nám. Váš dotaz doplníme na stránky.

ODBĚR STŘEDNÍHO PROUDU MOČE DO STERILNÍ ZKUMAVKY

Po omytí ústí močové trubice začít močit (dívky lépe ve vaně, příp. sprše v dřepu, chlapci po vytažení předkožky- nemočit přes ni!) – začátek proudu moče nechytat, zachytit až další, tzv. střední proud moče. Rukou se nedotknout okraje otevřené zkumavky ani té části uzávěru, která směřuje dovnitř do zkumavky.

SBĚR MOČE ZA 24 HODIN

Ráno v 6 hodin se vymočíte na WC a pak všechny další porce moče následujících 24 hodin budete sbírat do sběrné nádoby (PET lahev, sklenice s víkem). Všechnu moč vymočenou do dalšího dne do 6 hodin ráno pak promícháte, změříte její množství a odlijete vzorek do zkumavky se žlutým uzávěrem, označené „24“.

Znalost množství moče, vymočené za 24 hodin, je nezbytně nutné k jejímu vyšetření.

Sběr moče je možné začít o hodinu později v 7 hodin ráno a ukončit druhý den v 7 hodin ráno (celková doba sběru ale musí být 24 hodin).

Záznam mikčních porcí:

Mikční porce = porce moče měříte nejlépe 2 celé dny (pokud nelze, pak aspoň jeden)- od rána do večera, nejlépe víkend. Dny nemusí následovat po sobě. Dítě nechte pít a jíst tak, jak je zvyklé.

Zapisujte čas, kdy jde dítě močit, každou porci moče změřte a objem moče zapište.

K měření jsou vhodné kalibrované kelímky nebo kuchyňské odměrky, které lze zakoupit v domácích potřebách, event. odměrka na prací prášek apod.

Sledujte a zapisujte i úniky moče během dne (mokré spodní prádlo).

Záznam přineste s sebou k lékaři.

Příklad záznamu mikčních porcí:

den:

  čas a množství moči v mililitrech:
  sobota
  9:00 hod 230 ml
  10:15 hod. 120 ml
  12:40 hod. 300 ml
  15:50 hod. 280 ml
  19:10 hod. 250 ml
  21:35 hod. 270 ml
  22:00 hod. 80 ml
  ___________
  1530 ml

Pokud nenaleznete odpověď na téma které hledáte, prosím napište nám. Váš dotaz doplníme na stránky.